Comisia de evaluare și asigurarea calității CEAC

„Calitatea educației este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate” (Legea calității educației)

  
 

CEAC

RAEI 2022-2023 (10017341_2022_RAEI.pdf (416643)